Reduser fremtidig risiko

Miljøet

Økonomien

Sosiale

Husk, det er eierne og lederne av en virksomhet som har ansvaret for sette bærekraftstrategien til en virksomhet. Du må skape engasjement, hos ansatte og i din verdikjede. Du kan påvirke – det er en mulighet. Begynne med tiltak som dere selv føler er viktig og som står i stil med deres virksomhet og tjenester. Det vil gi dere miljøgevinster og resultater på bunnlinjen.

Seks trinn

Nedenfor finner du seks faser som bør inngå i en effektiv handlingsplan for miljøstyring.

Lederskap

Det er eiere og daglig leder som setter miljøstrategien til en virksomhet. Det er også de som er ansvarlige for at virksomheten etterfølger miljøkrav som myndighetene setter.

Planlegging

Skal en virksomhet integrere en miljøledelses sertifisering eller standardisering så innebærer dette planlegging. Kunnskap må tilegnes – ofte via eksterne ressurser. 

Tjenester

Hva slags konsekvenser har endringene på våre tjenester og produkter? Må vi endre på det vil tilbyr våre kunder? Må vi endre prisstrategi på bærekraftige produkter.

Drift

For å etablere endringer må man sikre at ansatte er med på laget. Vil en måtte endre rutiner og praksis? Alle må dra i samme retning.

Evaluere

For å sikre gode resultater må en kunne kontinuerlig evaluere basert på parametere som er satt. Er dette bra for miljøet, økonomien og det sosialet?

Forbedre

Til slutt må vi forbedre målene. Hos Fifty5 ønsker vi å hjelpe med akkurat dette – tilrettelegge for tilgang til miljødata slik at ledere kan justere og forbedre forløpende. 

En applikasjon - et rammeverk

Fifty5 levere et verktøy til alle bedrifter som har startet eller ønsker å komme i gang med bærekraft. Kartlegg din virksomhet, dine miljøaspekter, gjør en vesentlighetsvurdering og evaluer dine tiltak i et dashbord på en enkel og forståelig måte.

Løsningen tilrettelegger for en felles plattform hvor du som kunde skal kunne hente ut data levert av eksterne tjeneste leverandører. Du skal kunne analysere egne forretningsdata som er hentet ut via API’er. Et rammeverk må på plass for en helhetlig tilnærming.