Verdibasert vesentlighetsvurdering

Fifty5 kan vi hjelpe din virksomhet med å etablere en bærekraftstrategi med forankring i en verdibasert vesentlighetsvurdering. Det handler om å velge relevante tiltak og aktiviteter. Vi har erfaring med å kartlegge vesentlige interne og eksterne aspekter gjennom intervjuer med ansatte og eksterne aktører samt gjennomgå relevant dokumentasjon.

Kartlegge

Vi starter arbeide med å kartlegge trender og utvikling innen deres bransje. Det gjennomføres intervjuer av ansatte og relevante eksterne aktører som kunder og leverandører.

Relevant intern dokumentasjon som ISO, HMS og EPD’er vurderes.

SWOT-analyse

Når kartleggingsarbeidet er ferdig blir funnene publisert i en SWOT analyse. På denne måten få vi systematisert alle aspekter.

Analysen danner grunnlaget for kategorisering av funn og gjennomføring av vesentlighetsvurderingen.

Vesentlighets-vurdering

Dette er noe vi gjennomfører som en workshop med teamet hos dere. Det skaper engasjement og eierskap til endring.

Aspekter og tiltak blir rangert og prioritert. Dette vil danne grunnlaget for utformingen av en bærekraftstrategi.

Metode og kompetanse

Teamet i Fifty5 har lang og bred erfaring innen strategi og ledelsesutvikling. Vi har meget god forståelse for dynamikken i virksomheter. Dette kombinert med bærekraftkompetanse gir oss et unikt utgangspunkt til utvikle robuste bærekraftstrategier og hjelpe dere med å velge rett tiltak og aktiviteter.

Dere har bransjeerfaringen – vi har metode og kompetanse.

Kontakt oss:

Bærekraftansvarlig:
Thomas Meinich Andreassen
Tel. 90019101
Epost: thomas@fifty5.eco