Skape endring

Fifty5 har et team med bred erfaring og kompetanse innen fag og forretningsutvikling. SafeUse AS ble solgt i 2018 – noe som ga nye muligheter. Gjennom utallige idemyldringsmøter og strukturert og analytisk tilnærming har selskapet etablert et godt utgangspunkt for videre vekst og verdiskapning. Utgangspunktet for vår ide var å utvikle et verktøy som skulle hjelpe virksomheter med å vise live nøkkeltall om virksomheten til ledere, ansatte og naboer. Konseptet tok raskt en retning mot miljø og vi valgte å spisse forretningsideen inn mot bærekraft. Ved å gi faktabasert kunnskap om bærekraft skal vi gi ledere mulighet til evaluering av bærekrafttiltak og aktiviteter i sanntid.

Gründer og investor team

Morten Corneliussen

Styreleder | Investor

Morten er en erfaren gründer og investor, og holder Fifty5 på en stødig kurs. Han er en av Drammens største eiendomsutviklere. Eier to Meny butikker og er tidligere revisor hos Deloitte.

Thomas Meinich Andreassen - CEO

Styremedlem | Investor

Thomas har nær 20 års ledererfaring. Han er selskapets bærekraftekspert og daglig leder. Startet som gründer for første gang i 2011. Han har 9 års internasjonal erfaring og er BI utdannet.

Alexander Moan - CTO

Styremedlem | Investor

Alexander er utdannet i Forsvaret og er en meget erfaren utvikler. Han er selskapets teknologi guru og løser det meste. Han har tidligere jobbet hos Bouvet, SafeUse og var lead developer hos EcoOnline.

Andre Jensen - marked og partneransvarlig

Styremedlem | Investor

Andre har 20 års erfaring med salg og salgsledelse. Hans erfaring innen kundeinnsikt og marked er en viktig ressurs for selskapet. Tidligere jobbet hos Fagtorget, HMS kontoret, EcoOnline og Holte.

Joakim Magnussen

Styremedlem | Investor

Joakim har 20 års erfaring med HMS, HMS ledelse og bærekraft. Hans kompetanse og operasjonelle innsikt kvalitetssikrer våre valg. Tidligere jobbet hos bl.a Gustavsen Transport, og EcoOnline. Jobber idag hos Lundhs.

Samskape

For å lykkes ønsker vi å jobbe med de kreative, de som tenker nytt eller er best innen sitt fagfelt. Vi kan på ingen måte lykkes alene. For oss er FN’s bærekraft mål nr. 17 det viktigste. Vi må tørre å dele data på tvers av selskaper og organisasjoner. Vår forretningside belager seg på utstrakt samarbeid med markedspartnere, kompetansepartnere og integrasjonspartnere.