Skal fremme respekt og gi innsyn

Åpenhetsloven

Kom i gang nå!

I Fifty5 sin modul for Åpenhetsloven kan du effektivt utføre en aktsomhetsvurdering på din verdikjede i henhold til kravene i Åpenhetsloven og retningslinjene fra OECD.

Mange bedrifter er i dag pålagt å gjøre dette arbeidet. Med vår modul får du en oppsummert rapport med informasjonen du er pålagt å dele.

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold» er loven fulle navn.

Importer - vurder - sorter

Et effektivt arbeidsverktøy

1. Importer

Det er enkelt å importere en Excel-fil med liste over dine tilknytninger og leverandører du ønsker å behandle. Utfør ny import ved behov.

2. Prioritere og sorter

Du får raskt oversikt og kan enkelt sortere og prioritere. Landrisiko blir automatisk kalkulert. Knytt til aktuelle risikofaktorer.

3. Risikovurdere og definer tiltak

Risikovurdering på sannsynlighet og konsekvens før og etter tiltak. Definer ansvar og oppgaver i tiltaks- modulen som er inkludert.

4. Oppsummering

Se status og oppsummering av kartlegging og risiko. Rapporten er alltid tilgjeneglig for intern og ekstern kommunikasjon.

Menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Det er din plikt å få oversikt

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger. Det kreves at virksomheten lager en oversikt og analyserer risiko for å avdekke eventuelle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeden og hos andre tilknytninger.

Dersom en avdekker avvik som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, har du og virksomheten ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette. Både arbeidet med å analysere risiko og tiltakene etter eventuelle funn skal deles åpent og være lett tilgjengelig for offentligheten.

Ny lov nye krav

Hvem gjelder Åpenhetsloven for?

Den nye loven gjelder for mange virksomheter i Norge. De store plikter å følge loven og de mindre vil få krav fra egen verdikjede. Unngå overraskelser, omdømmetap og svekket konkurransekraft.

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Fifty5 ønsker å hjelpe med dette. Mål nummer 17 omhandler samarbeid – vi mener dette er det viktigste for å sikre at vi når 2030 målene.