Tilskudd fra Innovasjon Norge

Picture of Thomas Meinich Andreassen

Thomas Meinich Andreassen

CEO | Fifty5 AS

En viktig milepæl

Fifty5 fikk nylig innvilget tilskudd til kommersialisering fra Innovasjon Norge. Som gründerbedrift skal man gjennom mange faser, mange små og noen store. Fra å være i oppstartsfasen går vi nå over i en kommersiell fase med lansering av vårt første produkt senere i 2022.

Det finansielle bidraget på i overkant av en halv million kroner skal brukes til et pilotprosjekt Fifty5 har startet med Hallingplast AS. Målet med pilotprosjektet er å utvikle og pilotere en MVP (Minimum Viable Product) av Fifty5 sin bærekraftapplikasjon. Tilskuddet er også en viktig verifisering av selskapets ide og bærekraftkonsept. En skal utvikle noe som er vesentlig nytt og som har stor verdi for virksomheter i Norge.

Gjøre et impact

Innovasjon Norge har vært en viktig partner for Fifty5 gjennom selskapets reise som gründer bedrift. De har gitt oss god veiledning og informert oss om hva som kreves for å få tilskudd. Et av de viktigste kriteriene er nok markedsavklaring. Det er viktig å teste ut ideen på markedet – er det et reelt behov og vil markedeet faktisk betale for en løsning?

Fifty5 gjennomførte en markedsundersøkelse i 2021 hvor vi fant at 60% av virksomheter med 50-200 ansatte strever med bærekraft. I våre intervjuer med bedrifter og interesseparter fikk vi også veldig god respons på selskapets prototype som var med på å verifisere behovet i markedet.

 

Innovasjonsgraden i prosjektet vektlegges også mye for å kvalifisere til støtte. En ønsker å se at prosjektet kan bidra til verdiskapning samt dekke et reelt behov i markedet eller samfunnet. Samtidig skal en vise at prosjektet vil styrket selskapet.

Bærekraftig verdiskapning er også et viktig kriteriet for Innovasjon Norge. En må kunne vise at prosjektet vil bidra i en eller annen form til bærekraftig utvikling for miljø og samfunn.

Samarbeid

Fifty5 sin forretningsmodell belager seg på utstrakt samarbeid med innovative og ledende aktører. Bærekraftkompetanse, konsept og produktutvikling er en av kjerneaktivitetene som vi selv skal eie. En vil søke å etablere samarbeid med markedspartnere for raskt vekst i kjernemarkeder. Det vil også være viktig å fokusere på samarbeid med klimapartnere. Her vil vi kunne tilby våre kunder gode avtaler og ordninger som har en positiv klima effekt samt etablere synergier på tvers av verdikjedene.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikler

Tilskudd fra Innovasjon Norge

En viktig milepæl Fifty5 fikk nylig innvilget tilskudd til kommersialisering fra Innovasjon Norge. Som gründerbedrift skal man gjennom mange faser, mange små og noen store.

Pilotprosjekt med Hallingplast AS

I desember 2021 fikk Fifty5 AS sin første pilotkunde – Hallingplast AS. Dette var en viktig milepæl for Fifty5 – nå kunne en virkelig sette