Møt vår utvikler og no-code ekspert

Picture of Thomas Meinich Andreassen

Thomas Meinich Andreassen

CEO | Fifty5 AS

Alexander Moan har vært med fra starten og er en av gründerne i Fifty5. Før sommeren sluttet han i sin tidligere jobb og ble fast ansatt i Fifty5. Han har ansvaret for programmering, utvikling, og integrasjoner for bærekraft applikasjonen til selskapet. Ansettelsen gjør at Fifty5 virkelig kan sette fart og nå målsetningene for 2022 og årene fremover. Alexander har lang erfaring fra andre programvare selskaper (SaaS).

Løsningsorientert

Alexander sitt favoritt uttrykk er «hikkemikk». Det betyr at noe er utfordrende å løse, unødvendig «greie» eller noe som ikke er løst tilfredsstillende. Det er ikke nødvendigvis negativt, og han finner alltid en løsning slik at en raskt kommer videre. I mange tilfeller kan en utfordring være en mulighet som setter en på sporet av andre bedre tilnærminger.

Dagens brukere stiller høye krav til brukervennlighet og design. Det skal være enkelt å navigere uten for mange tastetrykk og klikk. Det er viktig å finne riktig tilnærming og utforming. Samtidig skal en forstå behovet innen fagfeltet applikasjonen skal støtte. Her kommer Alexander sin mangeårige erfaring innen programvareutvikling og arkitektur godt med. Han har god forståelse og innsikt av brukerreisen og samtidig full kontroll på arkitektur, dataflyt og databaser – det er avgjørende for en optimal løsning.

Riktige og viktige valg

Fifty5 har vært opptatt av å ta smarte valg samt tørre å gjøre ting annerledes. Det gjenspeiles i selskapets strategi – det handler om å levere et godt produkt og samtidig gjøre mest mulig med de ressursene en har og rask leveranse til markedet. Dette var også viktig når en skulle bestemme seg for utvikling og programmering.

"I dag et tilgangen på IT ressurser knappe og kostnadene er høye. For et nystartet programvareselskap er dette en barriere og kan potensielt være kritisk for å lykkes."

No-code applikasjoner kom ganske tidlig opp som et alternativ til tradisjonell programmering. De siste 2-3 årene har det skjedd utrolig mye innen no-code og for Fifty5 var det er alternativ. Terskelen for å komme i gang er relativt lav og ved å bruke allerede utviklede funksjoner får en til det meste. En sparer tid og får utviklet et produkt til en lavere kostnad. Samtidig har det en del begrensinger som måtte kartlegges. Etter en grundig gjennomgang av flere alternativer ble det bestemt at selskapet skulle utvikle bærekraftsappen i bubble.io.

No-code

Kort fortalt er en no-code-plattform en programmeringsplattform som bruker et visuelt utviklingsgrensesnitt for å gjøre det mulig for ikke-tekniske brukere å bygge applikasjoner. En kan velge funksjoner og elementer fra en meny. En kan enkelt bygge workflow’s, definere design og utvikle databaser. Brukere trenger ingen kodeerfaring fra tidligere for å bygge applikasjoner uten kode.

Første leveranse

Fifty5 har fått hjelp fra innovasjonsstudio Braver AS til å få frem et design uttrykk for første versjon av bærekraft applikasjonen. Fifty5 har en målsetning om å kunne introdusere første versjon høsten 2022. Alexander jobber nå tett med pilotkunde og andre partnere for å sette opp nødvendige integrasjoner for testing og verifisering. Et av hovedmålene til Fifty5 er å kunne levere bærekraftsdata i sanntid slik at kunden kan evaluere og gjøre justeringer på tiltak og oppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss på post@fifty5.eco skulle du han noen spørsmål rundt vår applikasjon eller vil ha en prat om no-code.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikler

Tilskudd fra Innovasjon Norge

En viktig milepæl Fifty5 fikk nylig innvilget tilskudd til kommersialisering fra Innovasjon Norge. Som gründerbedrift skal man gjennom mange faser, mange små og noen store.

Pilotprosjekt med Hallingplast AS

I desember 2021 fikk Fifty5 AS sin første pilotkunde – Hallingplast AS. Dette var en viktig milepæl for Fifty5 – nå kunne en virkelig sette