Pilotprosjekt med Hallingplast AS

Picture of Thomas Meinich Andreassen

Thomas Meinich Andreassen

CEO | Fifty5 AS

I desember 2021 fikk Fifty5 AS sin første pilotkunde – Hallingplast AS. Dette var en viktig milepæl for Fifty5 – nå kunne en virkelig sette fart på utviklingen av applikasjonen. I januar 2022 hadde representanter fra selskapene et felles digitalt oppstartsmøte hvor hovedtrekkene for pilotprosjektet ble avtalt.

Første del av oppgaven til Fifty5 var å kartlegge relevante trender og utvikling innen bransjen til Hallingplast. Det ble gjennomførte intervjuer med flere ansatte og relevante eksterne aktører som kunder og leverandører. For å kunne bestemme og prioritere bærekrafttiltak og aktiviteter er en kartlegging viktig. Listen med funn vil bli gjenstand for en verdibasert vesentlighetsvurdering – på den måten får en rangerte tiltak og aktiviteter. Disse vil være med å danne grunnlaget for en bærekraftstrategi og handlingsplan.

Hallingplast AS

Hallingplast ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP). Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr de et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Hos Hallingplast finner en rør i alle dimensjoner. Foto: Fifty5 AS

Hallingplast er en nordisk forankret plastleverandør. Det betyr at nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i VA- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger.

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede synkerør. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kan i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst.

I 2020 hadde selskapet en omsetning på TNOK 536 mill og har i dag ca. 90 ansatte.

Ambisjoner

I 2021 utviklet Fifty5 en prototype av bærekraftapplikasjonen. Utviklingen av selve applikasjonen som skal introduseres i markedet senere i år er nå hovedfokus for selskapet. En har ambisjoner om å lansere en EU taksonomi-modul og bærekraft-modul. Nesten 2/3 av små og mellomstore virksomheter i Norge strever med bærekraft. Fifty5 sitt oppdrag er å hjelpe disse. I applikasjonen vil en kunne få mulighet til å kartlegge og evaluere tiltak og aktiviteter – i nær sanntid i et dashbord.

Foto: Fifty5 AS prototype

Samarbeid

I utviklingen av en applikasjon er det avgjørende å få til et samarbeid med bedrifter og brukere. Målet med pilotprosjektet er å utvikle og pilotere en MVP (Minimum Viable Product) av Fifty5 sin bærekraftsapplikasjon. Gjennom prosjektet skal en etablere, validere  og prioritere innhold og funksjoner. En skal definere grunnstrukturer og utvekslingsformater som legger til rette for utvidelser med nye moduler, samt validere MVP’ens funksjonalitet.

Gjennom plattformen til Fifty5 skal en tilrettelegge for fangst og analyse av bærekraftsdata slik at bedrifter kan få omfattende innsikt i sanntid. Utgangspunktet vil være en open source/open collaboration plattform hvor en via integrasjoner og API’er kobler til kundens tiltak og aktiviteter mot datakilder. Mulighet for evalueringer gjennom visualiseringer, og simuleringer gjennom what-if/AI analyser.

Output vises i et dashbord hvor bruker f.eks kan se selskapets tripple
bunnlinje, relevans mot virksomhetens FN’s bærekraftsmål og egne KPI
scores på konkrete aktiviteter.

Det vil også være mulighet til å eksportere bærekraft/ESG rapporter.

Alexander Moan fra Fifty5 inspiserer en pall med plast som skal resikuleres. Foto: Fifty5 AS

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Flere artikler

Tilskudd fra Innovasjon Norge

En viktig milepæl Fifty5 fikk nylig innvilget tilskudd til kommersialisering fra Innovasjon Norge. Som gründerbedrift skal man gjennom mange faser, mange små og noen store.

Pilotprosjekt med Hallingplast AS

I desember 2021 fikk Fifty5 AS sin første pilotkunde – Hallingplast AS. Dette var en viktig milepæl for Fifty5 – nå kunne en virkelig sette